[1000pc] Ống hút giấy nâu phi 8

185.000230.000

Quy cách ( 1000 cái)

Thùng 10 túi/ thùng

1000pc/túi