100 Đôi/Túi Đũa gỗ dùng 1 lần

19.000

– Kích thước : 203mmx4.3mm hoặc 203×4.5mm.