100 Đôi/Túi Đũa gỗ tách bọc giấy hở dùng 1 lần

160

– Kích thước : 203mmx4.3mm hoặc 203×4.5mm