Đũa gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua

Giấy gói hamburger/ Giấy gói bánh

Liên hệ đặt mua

Túi Giấy Đựng Bánh Mỳ

Liên hệ đặt mua

Màng bọc thực phẩm tự hủy

Liên hệ đặt mua

Túi rác phân hủy sinh học

Liên hệ đặt mua

Nĩa gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua

Dao gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua

Muỗng/Thìa gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua