-5%

100 Đôi/Túi Đũa gỗ dùng 1 lần

19,000 
-5%

100 Cái/ Túi Nĩa gỗ dùng 1 lần

53,000 

Dao gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua

(100 cái/ Túi) Muỗng/Thìa gỗ dùng 1 lần

53,500 56,000