Đũa gỗ dùng 1 lần

200 

Nĩa gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua

Dao gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua

Muỗng/Thìa gỗ dùng 1 lần

Liên hệ đặt mua