(100 cái/ Túi) Muỗng/ Thìa gỗ dùng 1 lần

42.00045.000

Sản Phẩm: Muỗng gỗ dùng một lần

Nguyên Vật Liệu: Gỗ Thông.

Kích Thước: 9.5 cm, 16cm