(50 cái/ túi) Muỗng/ Thìa gỗ dùng 1 lần

35.0003.350.000

Sản Phẩm: Muỗng gỗ dùng một lần

Nguyên Vật Liệu: Gỗ Thông.

Kích Thước: 9.5 cm, 16cm