(100 cái/ Túi) Muỗng/Thìa gỗ dùng 1 lần

53.50056.000

Sản Phẩm: Muỗng gỗ dùng một lần

Nguyên Vật Liệu: Gỗ Thông.

Kích Thước:

Xóa