Đũa Gỗ tăm bọc màng OPP giá tại xưởng

16.0001.608.000

_Thùng 4000pcs = 40 túi x 100pcs
_Khối lượng: 405 gram/ 1 túi

_ Đũa dài 20cm