(100 ống / túi) Ống hút giấy sọc phi 6

512.000650.000