Ống hút giấy trắng phi 8×197 ( sinh tố)

387.0001.320.000