Ống hút giấy trắng phi 8 ( sinh tố)

333.000400.000