Ống hút giấy trắng phi 8 ( sinh tố)

22.000400.000