Ống hút giấy bọc màng phi 8

Chúng tôi cung cấp ống hút giấy phí 8 bọc màng:

Kích thước ống hút giấy 8 * 197

Kích thước bọc giấy : 243 mm

Có thể sử dụng 2-4 tiếng trong nước tùy vào thói quen sử dụng của khách hàng.

Ngoài ra chúng tôi còn có thể in logo trên bọc màng theo yêu cầu của khách hàng.