(100 ống/ túi) Ống hút giấy nâu – Ống Hút Giấy Kraft phi 6

512.0001.800.000