Ống hút giấy nâu – Ống Hút Giấy Kraft phi 6

15.000600.000