[500psc] Ly Giấy 12oz (360ml)

610.0001.550.000

Ly giấy 12 oz

Dung tích: 360 ml

Màu: Trắng

Có thể thiết kế theo yêu cầu

Lốc: 50 cái / 1 túi