Ly Giấy 12oz

Ly giấy 12 oz

Dung tích: 360 ml

Màu: Trắng

Có thể thiết kế theo yêu cầu