Ly Giấy 12oz (360ml)

45.0001.165.000

Ly giấy 12 oz

Dung tích: 360 ml

Màu: Trắng

Có thể thiết kế theo yêu cầu

Lốc: 50 cái / 1 túi