Quai xách ly giấy

700

Quai xách ly giấy Biogreen

Được làm từ giấy cán PE chống thấm