Quai xách ly

75.000315.000

Quai xách ly giấy Biogreen

Được làm từ giấy cán PE chống thấm