30 cốc giấy trắng 230gsm cao cấp 3oz – 90ml ly

29.160