Ly giấy 22oz

Thông tin sản phẩm Ly giấy 22 oz:

– Dung tích: 660 ml
– Kích thước:
+ Đường kính miệng    : 89– 90 mm
+ Đường kính đáy        :  60 mm
+ Chiều cao                   :  160 mm
– Chất liệu:
+ PO 240 gsm
+ PE: 1 lớp PE hoặc 2 lớp PE