Ống hút giấy vân đỏ

  • Thời Gian sử dụng trong nước: 2-3 tiếng.
  • Nhiệt độ: 40-60C