Ly giấy 8oz

Ly giấy 8 oz sử dụng 1 lần 

– Dung tích của ly giấy : 8oz ~ 240ml
– Kích thước:          + Đường kính miệng      : 75mm
+ Đường kính đáy          : 53mm
+ Chiều cao                  : 85mm
– Chất liệu của ly giấy:
+ PO 260gsm
+ PE: 1 lớp PE 18gms