Ly giấy 3 oz

Ly giấy 3oz dung tích 90ml

Công dụng: Sử dụng nhiều trong môi trường nhà hàng khách sạn, ngân hàng,……