Ly giấy 9oz

Thông tin sản phẩm về ly giấy 9oz

– Dung tích: 270- 290 ml
– Kích thước:
+ Đường kính miệng    : 83 – 87 mm
+ Đường kính đáy        :  63 mm
+ Chiều cao                   :  90 mm
– Chất liệu:
+ PO 240 gsm
+ PE: 1 lớp PE hoặc 2 lớp PE