[300 pcs] Tô giấy Trắng đựng soup phở hủ tiếu

360.000530.000