giấy kraft thấm dầu, gói rau củ, thực phẩm, giấy gói hàng, đồ ăn mang về